Till liknande produkter
TEKNISKA EGENSKAPER
Typ
Kombinerad
Färg
Silver
COP (B0/W35)
5
Värmekapacitet B0/W35
12,2 kW
Energiklass för uppvärmning
A++
Köldmedium
Värmeväxlararea
Varmvattenberedarens volym
Ljudnivå (inomhusdel)
Mått (inomhusdel)
Produktgaranti
5 år
Kompressors garanti
5 år
Vikt för inomhusdel
För uppvärmning av ytor upp till
Max tillflödestemperatur
Integrerat tilläggselement
ON/OFF system
Auto restart
Self-diagnosis funktion