Bestair Sweden
bestair-sweden-header-eco.jpg

Bäst för alla

Energibesparande lösningar för hemmaklimat innebär både lägre elräkningar och mindre miljöpåverkan.

 

ALLT HANDLAR OM HÅLLBARHET

Tester har visat att Panasonic Aquarea luft/vatten värmepumpar kan spara upp till 78% av den energi som krävs för uppvärmning av hushåll och varmvatten. Detta resulterar i ett mycket mindre koldioxidavtryck för de hushåll som använder värmepumpar istället för direktverkande uppvärmning. Att göra hållbarhet till en prioritering förändrar vilka tillverkningsmetoder som används. Panasonic tar stora steg mot en tillverkning utan avfall och uppnådde en återvinningsgrad i sina fabriker på 99.3% under 2013. Under 2009 lanserade Panasonic en serie hushållsapparater med den så kallade Econavi- funktionen som innebär att ström- och vattenförbrukningen styrs automatiskt och på så vis minskas energiförlusterna.

Panasonic har fått fler Energy Star-utmärkelser än någon annan konsumentelektroniktillverkare.